ukubaluleka kwabesfazane

Abesfazane, ukubaluleka , sibanakekela kanjani, uyini umuntu wesfazane empilweni yethu lana emzansi africa. Ungumama, ungusisi, ungugogo, ngumakhothi …