Dlozi

iDlozi yini ?. liyenzeka kanjani, liphuma kanjani emuntwini, lingumuntu, liyaphila, liphila emuntwini ophilayo lapha emhlabeni . Thokozani ..