Talk Africa50 Videos

Dlozi

iDlozi yini ?. liyenzeka kanjani, liphuma kanjani emuntwini, lingumuntu, liyaphila, liphila emuntwini ophilayo lapha emhlabeni . Thokozani ..

ukubaluleka kwabesfazane

Abesfazane, ukubaluleka , sibanakekela kanjani, uyini umuntu wesfazane empilweni yethu lana emzansi africa. Ungumama, ungusisi, ungugogo, ngumakhothi …

Facebook Racist – African Woman speak out

Read more info about our history with Google/Youtube and facebook by visiting the link : https://cluster28295.secure-staging.uk/yabantu.tv/news Support Our Fight DONATE : https://goo.gl/gqdN31 TV : https://www.watch.yabantu.tv web : https:/www.yabantu.tv Be the 1st to vote.

Virgin Pride Zulu Classes

Zulu virgins seat in classes and discussing woman values and debate in topics. Film Africa TV http://www.filmafrica.tv Homepage http://facebook.com/filmafricatv Be the 1st to vote.